• Hizmetlerimizi gerçekleştirirken çevreye ve insana olumsuz yönde etki edecek çevresel etkileri en aza indirmek,
  • Su ve elektrik gibi küresel kaynak tüketimini  azaltmak,
  • Çevre performansımızı sürekli  iyileştirmek ve geliştirmesi amacıyla teknolojiyi takip edip yararlanmak,
  • Atıklarımızın mevzuata uygun bir şekilde bertarafı ve atık geri dönüşümünü miktarını artırmak,
  • Çevre bilincinin yerleşmesi amacıyla çevre yönetim sistemini oluşturan tüm taraflara ( çalışanlar, tedarikçiler vs.) eğitimler vermek,                 
  • Küresel kaynak (elektrik ve su  vs. ) kullanımını azaltmak,
  • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan  atıkların   yönetmeliklere uygun  olarak  ayrıştırılıp toplanması, bertarafı ve geri dönüşümünü sağlamak,
  • Geri dönüştürülebilir atık  miktarını artırmak.

Paylaş :