Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve iş gücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzu yerine getirmeyi önemsiyor ve taahhüt ediyoruz.
 

İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız aşağıdaki yer alan unsurlardan oluşmaktadır:

  • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal mevzuata ve yönetmeliklere uymak.
  • Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim vererek, bu konuda çalışanlarına yetkinlikler kazandırmak ve kişisel farkındalıklarının artırılmasını sağlamak
  • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak çalışanlar için güvenli, sağlıklı ve ergonomik işyeri ortamını sağlamak.
  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı yaklaşımıyla sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmak,
  • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygun teknolojik ekipmanları kullanarak sürekli iyileştirmelerde bulunmak
  • Çalışanlarına kaza, yaralanma, hastalıklara karşı korunma ve kişisel koruyucu donanımları doğru-eksiksiz kullanımı için eğitimler vermek
  • "Sağlıklı birey, güvenli işyeri"  ilkesini benimsemek

Paylaş :